O nás

cvicak

Kynologický klub Karviná-Hranice, člen Českého kynologického svazu, patří k nejstarším kynologickým organizacím na Karvinsku, jehož historie sahá do 60. let 20. století. Za tuto dobu se v něm vystřídala spousta pejskařů a jejich psích kamarádů, ale láska ke psům a snaha něco je naučit v kolektivu stejně smýšlejících nadšenců zůstala do dneška. V současné době tvoří členskou základnu cca 35 členů, jenž klub navštěvují se psy nejrůznějších plemen a pracují pod vedením několika výcvikářů. Součástí cvičiště v lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově je dřevěná klubovna a 20 krytých kotců pro ustájení psů. Hlavním výcvikovým dnem je během celého roku neděle.

V současné době se náš klub zabývá jak zájmovou kynologickou činností určenou široké veřejnosti, tak sportovní kynologií určenou zájemcům o účast na zkouškách a závodech konaných převážně dle národního a mezinárodního zkušebního řádu. Cílem našich výcvikářů je naučit psovody správně zacházet se psem, napomáhat jim svého psa správně socializovat a používat správnou povelovou techniku a metodiku učení jednotlivých cviků, to vše dle potřeby individuální či skupinovou formou. Při správném přístupu psovoda bere pes pravidelný výcvik jako hru, která mu zpestřuje život a zároveň jím dochází k budování a utužování vzájemného vztahu psovod-pes. Odměnou jsou psovodovi kvalitnější výsledky ve výcviku svého psa a také uspokojení z činnosti v kolektivu lidí kteří své psy cvičí také a věnují jim velkou část svého volného času. Důležitým prvkem naší činnosti je možnost a ochota vzájemně si pomáhat a vyměňovat zkušenosti, či se jen spolu zasmát a popovídat si o svých psech a nejen o nich.

Na jaře 2008 jsme začali také s výcvikem dalšího kynologického sportu – agility. Jedná se psí překážkový běh – podobně jako koně na parkúru překonávají i psi překážky, pro psy upravené nejen velikostí, ale i pestrostí typů překážek – skokové překážky, tunel, houpačka, slalom, kladina, … Je to sport i zábava pro psy všech velikostí a ras bez omezení, pro děti i dospělé. Přidali se k nám noví členové, vyrobili a nakoupili jsme si překážky na výcvik agility. Výcvik agility probíhá pod vedením zkušených cvičitelek po domluvě na facebooku.

Mezi hlavní aktivity našeho klubu patří pravidelné pořádání závodu ve sportovní kynologii – „O pohár města Karviné“. Neméně důležitým aspektem činnosti na našem cvičišti je pořádání každoročních klubových závodů. Tyto slouží nejen ke srovnání výkonnosti jednotlivých psů, ale díky divácké účasti rodinných příslušníků, přátel a bývalých členů klubu se jedná i o kolektiv stmelující záležitost, na kterou obvykle všichni rádi a dlouho vzpomínáme. V ne poslední řadě je třeba zmínit i konání pravidelných brigád, jejichž cílem je údržba klubovny a celého areálu cvičiště, opravy kotců či překážek a jiných výcvikových pomůcek. Záležitostí o mnoho příjemnější je pak časté společné posezení u ohně spojené s obědem v přírodě, který se často protáhne do pozdních odpoledních hodin.

Jelikož jsme otevřenou skupinou lidí různého věku které spojuje především společná láska ke psům, rádi ve svých řadách uvítáme ty návštěvníky našich stránek, které činnost a aktivity našeho klubu zaujaly a pejskařina patří také k jejich zálibám.