O nás

cvicak

Vítejte na webových stránkách Kynologického klubu Karviná-Hranice. Náš klub je členem Českého kynologického svazu a v Karviné působí už přes 60 let. Za tuto dlouhou dobu se v něm vystřídala spousta pejskařů a jejich psích kamarádů, ale láska ke psům a snaha něco je naučit v kolektivu stejně smýšlejících nadšenců zůstala do dneška.

V současné době tvoří členskou základnu cca 40 členů se psy nejrůznějších plemen či kříženců. Na našem cvičišti se věnujeme vícero kynologickým disciplínám. Hlavní náplní naší činnosti je nácvik sportovní poslušnosti, jejímuž výcviku u většiny zájemců předchází absolvování výcvikového kurzu, obvykle se psem ve štěněcím věku. Kurz trvá 10 nedělních dopolední a jeho náplní je socializace, nácvik zacházení a komunikace se psem a zvládání základních povelů. Některým absolventům stačí dovednosti získané během kurzu a naše cvičiště opouštějí, ti vytrvalejší se stávají členy našeho klubu.

Kromě výcviku poslušnosti se u nás můžete věnovat i nácviku obran, hoopers (méně náročnému agility), agility a psím sportům, po individuální domluvě i nácviku pachových prací.

Hlavním výcvikovým dnem je neděle dopoledne, ostatní kynologické disciplíny se trénují obvykle během pracovních dnů odpoledne. Zájemci se na jednotlivé tréninky registrují pomocí systému Dogres.

Mezi hlavní aktivity našeho klubu patří pravidelné pořádání závodu ve sportovní kynologii – „Závod o pohár města Karviná“ a také každoročních klubových závodů. Tyto akce slouží nejen ke srovnání výkonnosti jednotlivých psů, ale díky divácké účasti rodinných příslušníků, přátel i bývalých členů klubu se jedná také o kolektiv stmelující záležitost, na kterou obvykle všichni rádi a dlouho vzpomínáme.

Veškerý výcvik na našem cvičišti probíhá formou pozitivní motivace, tzn. žádoucí chování psa je odměňováno pamlskem nebo hračkou, nežádoucí chování je ignorováno, tudíž pro psa postupně ztrácí význam a přestává ho provádět. Během výcviku se vyhýbáme jakémukoliv trestání psa a důrazně odmítáme i používání donucovacích prostředků typu ostnatých a elektrických obojků apod.

Vzhledem ke skutečnosti, že na naše cvičiště občas přichází zájemci, kterým jinde doporučili pro lepší ovladatelnost psa použití např. ostnatého obojku, považujeme za důležité upozornit, že toto může být považováno za porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání od kterého se chceme distancovat.

Jelikož jsme otevřenou skupinou lidí různého věku, které spojuje především společná láska ke psům, rádi ve svých řadách uvítáme ty návštěvníky našich stránek, které činnost a aktivity našeho klubu zaujaly a pejskařina patří také k jejich zálibám.