Závod o pohár města Karviné 4.6.2022

Dne 4.6.2022 od 8:15 se uskuteční 11. ročník závodu ve sportovní kynologii “ O pohár města Karviné“.

Závod je vypsán pro kategorie:

„A”   ZZO bez speciálních cviků

„B“   ZZO1

„C”   ZVV1, beze stop

„D“   BH-VT pouze poslušnost

„E“   IGP1, beze stop

*** Při rovnosti bodů rozhoduje u kategorií A, B cvik aport, los, u kategorie D odložení vsedě, u ostatních kategorií obrana, poslušnost, los ***

Celkový počet startujících je omezen na 30, minimální počet startujících v každé kategorii je 4.

Ceny:
V každé kategorii první tři místa obdrží pohár a věcné ceny.
Absolutní vítěz-nejvyšší součet bodů, obdrží pohár města Karviné, při rovnosti bodů rozhoduje vyšší kategorie.

Startovné:
Přihláška je platná po uhrazení startovného ve výši 200,- Kč (mládež do 18-ti let 150,- Kč).
Přihlásit se je možno také na https://forms.gle/DH9GvhHfGSBn9R3f8

Každý účastník se při prezenci musí prokázat očkovacím průkazem psa s platným očkováním psinky a vztekliny.

Ředitel závodu:         Vojkůvka Radek
Rozhodčí:                   Glogar Vladislav, Hrušková Věra
Figurant:                    Holka Martin

Program závodu:
07:00 – 08:00       prezence, možnost vyzkoušet prostory, trénink
08:15 – 08:30        slavnostní zahájení
08:30 – 12:00        posuzování poslušnosti
12:30 – 14:00         obrany
15:30                        předpokládaný konec závodu

Přihlášky zasílejte na adresu:                              Platby zasílejte na:
Vojkůvka Radek                                                     č.ú. 717651003/0800
Tř. Těreškovové 33656                                         zpráva pro příjemce:
73401 Karviná                                                        Jméno a příjmení
mobil: 737 032 949

Brigáda

Vážení členové klubu.

V sobotu 9.4. se koná další brigáda. Práce na cvičáku je habaděj, proto očekávám vaši hojnou účast.  Začátek je tradičně v 8.30 hodin.

Hospodář klubu

Důležité upozornění

Vážení členové klubu

V areálu našeho cvičiště započaly zemní a výkopové práce spojené s kladením odvodňovacího potrubí přes celý cvičák. Vlastní pracovní prostor bude ohrazen oplocením tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob do tohoto prostoru a taktéž se tam budou pohybovat zemní stroje. Dbejte proto prosím při pohybu po cvičáku zvýšené opatrnosti, ať nedojde k úrazu jak osob, tak i pejsků.

Hospodář klubu

Klubový závod 19.6.2021

Vážení členové,

dne 19.6.2021 pořádáme tradiční klubové závody, které jsou určeny pro všechny členy a kurzisty našeho klubu. Tentokrát tedy strávíme na cvičáku sobotu, místo neděle, nedělní výcvik se ruší.

Kategorie jsme zvolili tak, aby si každý mohl zacvičit.

1.kurzisté a mladí psi si mohou vybrat 3 cviky z ( jakékoliv přivolání, chůze u nohy, lehni-sedni, zájem o aport, překonání kladiny, překážka jedním směrem), v této kategorii je možné používat pamlsky
2. pokročilý – 5 cviků z (přivolání, chůze u nohy, sedni-lehni-vstaň, aport, odložení za pochodu v leže, skok vysoký, skok šplhem, kladina, štěkání)
3. ZZO1 – možnost si zvolit žolíka, který zdvojnásobí počet bodů cviku
4. Obrana mimo závod
5. Přivolání psa na čas – nejrychlejší dvojice dostane malou odměnu
6. „Sranda“ závod pro psy a psovody – překonání nějakých překážek, slalom, možná hod na cíl a možná nějaké další překvápko…

Startovné:

50,- Kč závodníci nad 18 let

20,- Kč závodníci do 18 let

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 prezentace závodníků

9:15 zahájení závodu

Jako obvykle bude zajištěno občerstvení po celý den. Po ukončení závodu posedíme a potlacháme, takže si pokud možno rezervujte celý den a vemte sebou rodinné příslušníky.

Budeme se těšit na vaši hojnou účast