Brigády

Na této stránce budeme naše členy pravidelně informovat o termínech konání brigád. Dále zde budou zveřejněny odpracované brigádnické hodiny našich členů.

BRIGÁDY V ROCE 2018

Termíny pro 2. pololetí:

8.9, 22.9., 29.9., 13.10., 27.10.  Začátek vždy v 9.00. 

Toto jsou pevně stanovené termíny, ovšem počítejte s tím, že mohou být z různých důvodů svolány mimořádné brigády nebo může dojít k přesunu z důvodu nepříznivého počasí. Proto sledujte aktuálně www stránky nebo facebook klubu. Hlavními úkoly jsou úklid a údržba cvičiště a zázemí, opravy kotců, instalace osvětlení plochy cvičiště z dotace Srdcovka a ostatní práce dle aktuální potřeby.

Chtěl bych tímto všechny členy klubu vyzvat k aktivní účasti na všech brigádách, tak ať zase někteří „nehoní“ hodiny na poslední chvíli na podzim.
Kdo chce odpracovat brigády mimo tyto termíny, domluví se s hospodářem  Richardem Kuchelem – tel. : 734 570 980, email : kuchel@seznam.cz

Odpracované brigádnické hodiny si můžete zkontrolovat na této stránce.

Pro přístup je nutné zadat heslo, které členům klubu sdělí hospodář (pošlete mu dotaz e-mailem)