Brigády

Na této stránce budeme naše členy pravidelně informovat o termínech konání brigád. Dále zde budou zveřejněny odpracované brigádnické hodiny našich členů.

BRIGÁDY V ROCE 2019

Termíny pro 2. pololetí:

21.9., 5.10.,19.10.,2.11.,16.11.    Začátek vždy v 9.00. 

Toto jsou pevně stanovené termíny, ovšem počítejte s tím, že mohou být z různých důvodů svolány mimořádné brigády nebo může dojít k přesunu z důvodu nepříznivého počasí. Proto sledujte aktuálně www stránky nebo facebook klubu. Hlavními úkoly jsou: Dokončení oprav kotců 1. desítka, výměna bud pro psy, úklid a údržba cvičiště a zázemí a ostatní práce dle aktuální potřeby.

Chtěl bych tímto všechny členy klubu vyzvat k aktivní účasti na všech brigádách, tak ať zase někteří „nehoní“ hodiny na poslední chvíli.
Kdo chce odpracovat brigády mimo tyto termíny, domluví se s hospodářem  Richardem Kuchelem – tel. : 734 570 980, email : kuchel@seznam.cz

Odpracované brigádnické hodiny si můžete zkontrolovat na této stránce.

Pro přístup je nutné zadat heslo, které členům klubu sdělí hospodář (pošlete mu dotaz e-mailem)