Vánoční večírek

Vážení členové, kurzisté a přátelé klubu,
srdečně Vás zveme na Vánoční večírek, který se bude konat 7.12.2019 v klubovně kynologického klubu od 17:00 hodin.

Vezměte sebou své nejbližší, jídlo a pití v přiměřeném množství a přijďte si s ostatními poklábosit nejen o výcviku.

Výbor klubu

Zároveň s tím v sobotu bude od rána probíhat na cvičáku uzení klobás, sýrů, salámů (ne masa). Kdo by měl zájem se přidat a něco si vyudit, tak sraz je v 8.00 hodin.

Uzení masa bude probíhat v sobotu 21.12.2019. Kdo bude mít zájem, tak počítejte min. 2 týdny předtím s naložením masa.

Členská schůze

Milí členové a kurzisté našeho klubu,
jménem výboru vás zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 1.12 v 9.00 v klubovně na cvičišti.
Kurzisty žádám o účast na schůzi především v případě, že se chtějí v roce 2020 stát členy klubu, ale zúčastnit se může každý, kdo se zajímá o činnost klubu.
Během členské schůze se budou kontrolovat očkovací průkazy psů, platit dluhy v bufetu a poplatky za neodpracované brigádnické hodiny, zároveň se začne vybírat členský příspěvek na rok 2020 a nájemné za kotce na první čtvrtletí 2020.
V případě, že se schůze nemůžete zúčastnit, informujte o tom prosím jednatelku klubu Pavlínu Němečkovou e-mailem na adrese pavlina.none@seznam.cz.
Výbor ZKO Karviná Hranice

Výroční členská schůze 17.12.2017

V neděli dne 17.12.2017 v 9:00 se koná „Výroční členská schůze“.

Program:

 1. 9:00 Zahájení
 2. Návrh na zvýšení členských příspěvků na 800,-Kč (děti a mládež do 18-ti let 400,-Kč)
 3. Návrh na snížení počtu povinných brigádnických hodin (na 20 hodin ročně pro členy, kteří mají psa v kotci a 10 hodin ročně pro ostatní členy).
 4. Zpráva o financích
 5. Zpráva o výcviku, plán závodů, Agility
 6. Zpráva kotcových
 7. Zpráva hospodáře, plán prací na 2018
 8. Dotace
 9. Zpráva revizní komise
 10. Diskuse
 11. Závěr
 12. Po ukončení schůze bude pokladní klubu vybírat všechny poplatky.

Účast všech členů je nutná, budou se vybírat členské příspěvky a poplatky za neodpracované brigádnické hodiny, budeme také řešit vše kolem cvičáku  !!!

Účastníci kurzů se mohou také zúčastnit.

Pejsky nechte v tento den pokud možno doma.

 

Srdečně Vás zve výbor kynologického klubu.

Výměna zámku u branky

Vážení členové,

z důvodu nefunkčnosti původního zámku u branky ke vstupu na cvičák, došlo k jeho výměně za nový.

Pokud máte zájem o nový klíč, obraťte se na některého člena výboru. Klíč Vám bude vydán za 40,- Kč. Pokud možno, přineste i původní klíč.

Výbor klubu